Bir Düşünsel Devrimin Yıldönümü: Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği

Karanlık günlerin yaklaştığı, halkların ekonomik ve kültürel bir dar boğaza sürüklendiği ülkelerin ve siyasi aktörlerin yükselen milliyetçilik ve hamasetin gölgesine hırçınlaştığı bir dönemde bilimsel düşünceyi kendisine rehber edinmiş bir dahi dünyayı onurlandırmıştı. Dünyanın o güne kadar gördüğü bütün düşünsel süreçlerin baştan yazılmasına neden olacak bir teoriyi ortaya atarak zor kabul edilen dehasını ispat etmişti.

30 Haziran 1905'de Annalen der Physik isimli dergide yayınladığı Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği isimli makaleyle yaşadığımız dünyayı sarsan Albert Einstein'ın teorileri üzerine hala bilim dünyası düşünmeyi ve görüşleri doğrultusunda dünyayı anlamaya çalışmayı sürdürüyor.

Sıradan bir devlet memuru iken dünya ve evren üzerine görüşlerini fizik ve matematik bilimi araçları ile bilimsel bağlamda açıklayarak Newton'la birlikte bittiği düşünülen dünya üzerin görüşleri yeniden yaratıyordu. Einstein'ın teorisi ne ilk yayınladığı gün ne de bugün dahi tam olarak anlaşılamadı.


Bilim dünyasının büyük bir şaşkınlık ile karşıladığı Einstein'in teorileri dünyanın algılanış şeklini baştan aşağıya değiştirmişti. Albert Einstein'in genel ve özel göreliliği incelediği Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği isimli makale başlı başına bilim tarihinde devrimsel bir açılıma imza atıyordu. Einstein daha sonra kendisine iade edilen itibarı neredeyse tırnak ile kazanmış ve gerek bilim camiasında gerekse dünya kamuoyunca hakketiği saygınlığı elde etmişti.

Einstein basit olarak ortaya attığı teorisinde cisimlerin hareketleri ve dünyanın işleyişi üzerine Newton'un atmış olduğu temel kuralları boşa çıkartıyor, oyunun kurallarını yeniden belirliyordu. Einstein'a değiln dünyanın ve evrenin algılanması için dayanılan Newton İlkeleri bir anda yanlışlanıyor ve evrensel olduğu düşünülen ilkelerin göreli olduğu ortaya konuluyordu.

Newton dünya ve insan eksenli bir bakış açısıyla Kütleyi ve Kuvveti fizik yasalarının temeline indirgerken Einstein evrensel normların dünya tabanlı kurallarla anlaşılamayacağını iddia ediyor, uzay, zaman ve kütle üzerine atılan bütün soru ve cevapları alt üst ediyordu. Einstein'ın göreli yaklaşımı dünyanın o ana kadar görmüş olduğu en büyük devrimsel düşünce olarak önce anlaşılamamış ardından ise Dünya Savaşı nedeniyle hak ettiği etkinin itibari kendisinden esirgenmiştir.


Einstein'ın devrimsel görüşleri insanlığın uzay macerasının başlamasına, atom ve atom altı bilimsel açıklamalarının anlaşılmasına ve evrendeki dünya ve insanlığın yeri ve algısına katkı sağlamıştır. Bugün evren, evrendeki gezegenler ve o gezegenlerden dünya ve o dünya üzerindeki insanlığın doğru bir şekilde anlaşılması için Einstein'a başvurulması kaçınılmazdır.

Bilim Tarihindeki yeri Galileo, Arcihemedes ve Newton'la özdeş ve kimi yorumculara göre daha üst olan Einstein bilimi ve insanlığın düşünce biçimini geri dönülmez bir şekilde değiştirmiştir. Einstein'ın kişisel yaşamındaki çalkantıları bir yana bilim dünyasının onu ve görüşlerini kabullenmekte çıkardığı zorluklar ve görüşlerinin diğer düşünsel yansımaları tam olarak anlaşıldıkça görüşlerinin ve kişiliğinin değeri artacaktır. Dünyanın gördüğü sayılı dahilerden bir tanesinin geniş kitlelerce daha iyi anlaşılması yaşadığımız dünyanın ve içinde bulunduğumuz evrenin daha iyi kavranmasını sağlayacaktır.

Yararlanılan Kaynaklar:
  1. https://en.wikisource.org/wiki/On_the_Electrodynamics_of_Moving_Bodies_(1920_edition)
  2. http://www.smithsonianmag.com/science-nature/the-year-of-albert-einstein-75841381/?no-ist
  3. http://www.loc.gov/rr/scitech/SciRefGuides/einstein.html
  4. http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/einstein_albert.shtml
  5. http://www.bbc.co.uk/sn/tvradio/programmes/horizon/einstein_symphony_prog_summary.shtml

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder