Uzlaşma ve Uzlaştırma: Fikri Mülkiyet ile Kamu Malı Üzerine


1878'te "Exposition Universelle" olarak anılan üçüncü Paris Dünya Fuarı'nda Fransız edebiyatının güçlü kalemi Victor Hugo başkanlığında bir konferans düzenlenmiştir. Bu yönüyle 1 Mayıs ile 10 Kasım 1878 tarihleri arasında düzenlenen ve tüm dünyanın ilgisini çeken Paris Dünya Fuarı sadece bir ticaret fuarı değil aynı zamanda kültür ve sanat etkinliğidir. Victor Hugo'nun başkanlığını yürüttüğü konferansın ismi Congrès pour la protection de la propriété littéraire (Edebi Mülkiyet'in Korunması için Kongre)'dir. Bu kongrede Victor Hugo'nun yaptığı açılış konuşmasını aşağıda ilk kez Türkçe okuyabileceksiniz. Yazarımız S. Özkan'ın ilk kez Türkçeleştirdiği bu metin bir söylev olması nedeniyle akıcılığı kimi yerde okurları zorlamakta ise de Hugo'nun edebi yeteneği bu zorluğu alt edebilmektedir. Hugo, söylevinde bir yandan dünya edebiyatçılarına ve entelektüellerine hitap etmekte iken bir yandan da yayıncılığın en büyük sorunsalı olan fikri mülkiyete çarpıcı bir çözüm önermektedir. 

Hindistan’daki İlk İngiliz Ralph Fitch ve Kraliçe 1. Elizabeth’in Ekber’e Mektubu


Alt kıtadaki İngiliz idareleri kurulmadan önce Hindistan’ı gören ilk batılı seyyahlardan olan Ralph Fitch, Hindistan’daki Türk padişahı Ekber ile tanışmış, sarayını ve siyasetini yakından izlemiş ve Kraliçe I. Elizabeth’in ulaklığını yapmıştır. Edindiği izlenimler onu Doğu Hindistan Ticaret Şirketi’nin danışmanlığına taşımıştır. Bu çalışmanın kapsamını Fitch’in hatıratından ve yazdığı mektuplardan Ekber’e, Agra’daki sarayına ve Hindistan’ı yönetme biçimi birinci elden bir gözlemcinin izlenimleriyle değerlendirmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla Ralph Fitch’in Hindistan’ı keşfinde yaşadıkları araştırılacak ve hakkın yayınlanmış hatırat, belge ve dökümanlar tartışılacaktır. Bu çalışma seyyah, tacir ve yazar Ralph Fitch’in coğrafi kâşiflerin Batı’nın dünyayı algılama süreçlerinde sahip olduğu payı araştıracak ve İngiliz tarihi kadar Hind ve Türk tarihinin de kesiştiği kişisel gözlem ve deneyimlerin tartışılmasına katkı sağlayacaktır. Ralph Fitch’in daha önce İngilizce yayımlanmış hatıratındaki Hindistan’a dair gözlem, izlenim ve deneyimlerini kadar ve Kraliçe I. Elizabeth tarafından Ekber’e yazılmış mektubunu Türkçe’ye kazandırılmaktadır.

Fanatikliğin Yegâne Çözümü: Liberalizm


Bertrand Russell tarafından yazılan bu makale The New York Times gazetesinde 16 Aralık 1951'de yayınlanmıştır. "Liberal düşüncenin özü insanoğlunun her şeyi, sağlam savlara dayandığı müddetçe sorgulayabilmesine dayanır." resim altı ile yayınlanan yukarıdaki görsel ise Bertrand Zadie imzası taşımaktadır. The New York Times gazetesinin "Hakikat arayışının sükûneti birçok yerde tehlikeli olarak görülse de, insanlık ümidini sürdürmektedir" alt başlığı ile sunduğu "Fanatikliğin Yegâne Çözümü: Liberalizm" başlıklı makale Selahattin Özkan tarafından ilk kez Türkçe'ye çevrildi. 

Hititlerin Askeri Ritüelleri Üzerine


İsa’dan önce üçüncü binyıldan başlayarak İsa’dan sonra yedinci yüzyıl arasındaki zaman aralığında Mezopotamya ve Yakın Doğu coğrafyasının kültürel devamlılığını, gelişimini ve yayılımını araştırmak amacıyla yola çıkan Melammu Projesi kapsamında bu yıl onuncusu 26 – 28 Eylül 2016 tarihleri arasında Almanya’nın Kassel şehrinde düzenlenecek Melammu Symposia etkinliğinde yazarımız Araş. Gör. Sevgül Çilingir de yer alacaktır. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda görevli Çilingir, gitmeden önce gunceltarih.org’a hazırladığı çalışma ile ilgili bilgi verdi. “Societies at War” üst başlığını taşıyan sempozyumda Çilingir’in sunacağı poster çalışması "Segmenting The Military Rituals’ Of Hittites" başlığını taşıyor.

George Orwell’den Mein Kampf Eleştirisi


Dünyayı sarsan başyapıtının ortaya çıkmasından önce George Orwell, İkinci Dünya Savaşı, tek başına dünyayı kana bulayan sorumlusu ve deli saçması görüşlerini doldurduğu kitabı hakkında bir yazı kaleme alır. Tüm dünyanın Hitler’in karizması altında şaşkına döndüğü, batılı müttefiklerin ne yapacaklarını şaşırdığı, üçüncü dünya ülkelerinin bu şaşılası kudret karşısında hazır ola geçtiği bir zamanda George Orwell keskin kalemiyle onu alaşağı eder. Almanca olarak yayınlanışının neredeyse on beşinci yılında yazarının dünyayı ele geçirme planlarına ulaşmak üzere olduğu artık kabul görmüş iken karşı sesler kendisine toplumsal bir taban bulamıyordu. George Orwell’in de altını çizdiği gibi toplumlar kudretli önderler karşısında büyülenmiş gibidir. İşte tam da bu anda Orwell New English Weekly dergisi'nde Hitler ile kavgaya girişir.

Prof. Dr. Tuncer Baykara'nın Not Defteri


Tarih biliminin yaşayan efsanelerinden Prof. Dr. Tuncer Baykara.  Zeki Velidi Togan’ın tedrisatından geçmiş olan şanslı hocalarımızdan. Öğretmen çocuğu olmanın verdiği kişisel disiplin ile pedagojik hassasiyeti birleştirebilmiş bir söz üstadı. Bilimsel ilgisinin kısıtlamayan tarihi her alanıyla kucaklayan, uzman hassasiyetinin dar çerçevesinin sınırlarını kıran Baykara Hoca ülkenin çeşitli üniversitelerinde yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir. Yetiştirdikleri öğrencilerden akademide kalanlar Profesör olmuş, hocaların hocası lakabını çoktan hak etmiştir. 2012 yılında Emekli olmasına rağmen, bilimsel yazından kopmamıştır. Katıldığı bilimsel çalıştaylarda yeni yetişmekte olan bilim çevresiyle tanışmakta, bilgi ve deneyimlerini paylaşmakta ve bildirileri ile düşünsel üretimini sürdürmektedir.