“Roma’dan Sonra Roma’nın İzinde: Ortaçağ Avrupası’nın Temelleri”



İzmir İtalyan Kültür Merkezi işbirliğinde gerçekleştireceğimiz seminer programımıza katılmak için 0232 421 52 42 nolu telefondan ya da info@iicizm.org adresinden bilgi alabilirsiniz.  

Eğitimin Konusu:

Avrupa’nın temel değerleri Ortaçağ olarak bilinen zaman diliminde yaşanan tarihi, kültürel ve dini gelişmeler ile şekillenmiştir.  Bu gelişmelerin odağında hiç kuşkusuz antik dünyanın kadim bilgeliğini yeni bir çehreye büründüren Roma vardır. Roma sadece bir imparatorluk başkenti değildir, ondan daha da öte tüm Avrupa medeniyetinin amiral taşıyıcısı, farklı kimliklerin başlangıç noktası ve günümüze kadar devam eden kültürlerin ergime potasıdır. Roma’da başlayan Ortaçağ Avrupası’nı öyküsü Roma’nın izinden hiçbir zaman ayrılmamıştır. Akdeniz havzasının tamamına hükmeden, kadim bilgeliği Avrupa’nın kültürel mirasına taşıyan ve Ortaçağ’a ve Avrupa’ya dair bildiğimiz ne varsa tamamına yakınını yaratan Roma’nın tarihi izini takip ettikçe Avrupa’yı ve karanlık olarak görülen zamanlarını anlamak daha mümkün olmaktadır. İnanç tartışmaları, efsanevi anlatıları ve kültürel kodlarıyla Avrupa’nın günümüzdeki görünümünü almasını sağlayan Roma’nın Ortaçağ’da yüklendiği tarihsel işlevi anlamak Avrupa’yı ve Avrupa ile özleştirilen değerleri anlamanın ilk ayağını oluşturacaktır. Ortaçağ’ın kronolojik olarak başlangıcı kabul edilen Roma İmparatorluğu’nu yıkılışı gerçekten yaşandı mı? Ortaçağ’ı karanlık olarak görmemize yol açan tarihi, dini ve kültürel niteliklerin Roma ile bir ilgisi var mıydı? Roma’nın sahip olduğu değerleri, Avrupa’nın geri kalanı için ne anlam ifade ediyordu?

Romalılar ve Roma’nın Ortaçağ Avrupası’nın oluşumundaki etkisi dair bu ve benzeri soruların cevaplarının arandığı seminer programımızda Doç. Dr. Selahattin Özkan, tek düze ve sıradan anlatıcı bir tarihsel yaklaşımı terk ederek, tarihi problemleri anlamaya ve yorumlamaya dayalı bir metot uygulayarak katılımcılara etkileşimli bir bilimsel deneyim sunacaktır.

3 hafta sürecek programımızda işlenecek konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz:

Eğitimin İçeriği:

1.Hafta: “Roma’nın Kökeni ve Sonun Başlangıcı”
Roma’nın Tarihi Kişiliği ve Karakteri
Roma Tarihi’nin Satırbaşları ve Yankıları
Roma’ya Yapılan Akınlar ve Akıncıların Kimliği

2.Hafta: “Roma’nın Sonu Mu?” 
Barbarlar Roma’da: Fetih ve Din
Roma’nın Yeni Gücü: Hristiyanlık
Egemenliğin Tarihsel Dönüşümü: Dini Roma

3.Hafta: “Roma ve Avrupa” 
Avrupalıların Gözünde Roma, Yeni Roma ve Konstantinopolis
Avrupa’nın Temellerindeki Roma Kimliği
Roma’nın Tarihsel Mirasının Yeni Sahipleri


* Tüm programa katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.


Eğitim Tarihi:
3 – 10 – 17 Nisan 2020
Her Cuma Saat 18.30

Eğitim Ücreti: 
Tüm Program: 300 TL
Tek Ders Ücreti: 125 TL

* Başvurular İzmir İtalyan Kültür Merkezi'ne yapılacaktır. 

Eğitmen: Doç. Dr. Selahattin Özkan



Akademik çalışmalarını Dinler Tarihi ve Ortaçağ alanlarında sürdüren Doç. Dr. Selahattin Özkan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamıştır. Şu ana kadar Viking mitolojisi ve tarihine dair üç ana kaynağı dilimize çevirmiş ve iki özgün eseri yayınlanmıştır. 

Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Daş’ın yürüttüğü TUBİTAK projesinde bursiyer olarak çalışan Selahattin Özkan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin finansman desteğiyle Edinburgh, Orkney ve Stockholm’de Viking izlerini araştırdı. Doktorasını tamamladıktan sonra Milli Savunma Üniversitesi’nde bir yıl boyunca öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2018-2019 öğretim yılında Aksaray Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak atanmıştır. 2020’nda ise kurumsal tarihçiliği bırakıp kuramsal tarihçiliğe geçerek Tarih Atölyesi’ni kurmuştur. Ders101’de, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde ve İskoçya’nın University of Highlands and Islands’te seminerler gerçekleştirmiştir.

Ulusal ve uluslararası birçok sempozyuma katılan Selahattin Özkan’ın dilimize Latinceden çevirdiği “Barbarlıktan Medeniyete Vikingler” ve İskandinav dillerinin atası Norse dilinden çevirdiği “Viking Mitolojisi” ve “Tanrılardan Krallara Vikingler” başlıklı kitapları Yeditepe Yayınları tarafından basılmıştır. Selahattin Özkan’ın yine aynı yayınevi tarafından basılan “İki Din İki Fetih” ve “Kuzeyin Kuzgunları Vikingler” başlıklı özgün eserleri yayınlanmıştır. Tarihi geniş kitlelere ulaştırmak için 2012 yılında www.gunceltarih.org sitesini kuran Selahattin Özkan, kendisi gibi genç akademisyenler ile birlikte çeşitli tarih makaleleri yayınlamaktadır. Yayınlarına web sitesinden ve https://deu.academia.edu/SelahattinÖzkan adresinden ulaşabilirsiniz.













Hiç yorum yok:

Yorum Gönder