Vikingler Online

 “Viking Mitolojisi: Kavramlar, Temeller ve İnançlar” başlıklı atölyemize katılmak için buradaki ön başvuru formunu doldurunuz.

Kesin kayıt için sizinle iletişime geçilecektir.

 “Viking Mitolojisi: Kavramlar, Temeller ve İnançlar” Seminer Programı


Eğitimin Konusu:

Avrupa Ortaçağı’nın en korkulu topluluğu olan Vikinglerin tarihsel kimliklerini öğrenmek ancak Vikinglerin neye ve neden inandıklarını anlamak ile mümkün olacaktır. Kuzey Avrupa’nın uçsuz bucaksız karanlıklarında, dondurucu soğuklarla birlikte yaşamaya alışmış Vikingler, dokuzuncu yüzyıldan başlayarak Avrupa’yı istila etmeye başlamıştır. Sicilya, İskoçya ve hatta İstanbul’da dahi yankılanan siyasal ve askeri varlıkları ile tüm Avrupa’nın en sarsıcı efsanelerine yol açan Vikinglerin Avrupa’nın neredeyse tamamına ulaşmalarını sağlayacak düşünsel ve inançsal motivasyonları nelerdi? Onlarla karşılaşan Hıristiyanların ve Müslümanların inançları ve kültürleriyle ilgili söyledikleri neydi? Barbarlıkları ve vahşi mizaçları ile tanınan bu topluluk neye inanmaktaydı? Viking kimliğini oluşturan yerel efsaneler ve mitolojik öyküler neleri temsil ediyordu?

Vikingler ve Vikinglerin inançlarıyla ilgili bu ve benzeri soruların cevaplarının arandığı bu programımızda Doç. Dr. Selahattin Özkan, tek düze ve sıradan anlatıcı bir tarihsel yaklaşımı terk ederek, tarihi problemleri anlamaya ve yorumlamaya dayalı bir metot uygulayarak katılımcılara etkileşimli bir bilimsel deneyim sunacaktır.

3 hafta sürecek programımızda işlenecek konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz:


Eğitimin İçeriği:

1.Hafta: “Vikinglerin Kökeni ve Viking Çağı’nın Başlangıcı”
Vikinglerin Tarihsel Kökeni
Viking Coğrafyası ve İstila Bölgeleri
Lindisfarne Baskını ve Amerikan’ın Keşfi Meselesi

2.Hafta: “Viking Mitolojisinin Temelleri”
Mitolojik Öyküleriyle Birlikte “Tanrılar ve Tanrıçalar”
Mitolojik Öyküleriyle Birlikte Doğal ve Doğaüstü Varlıklar
Mitoslar, Efsaneler ve Ritüeller ile Viking İnançlarında Anlam ve Yorum

3.Hafta: “Viking Çağı’nın Sonu: Hıristiyanlaşma”
Vikinglerin Dinsel Fethi, Yeni Kavramlar ve Eski Kökenler
Viking Dinsel Kimliğinin Mitolojisi: “Cadılıktan Rahibeliğe İskandinav Kadını”
Hristiyanlığın İskandinavya’ya Girişi ve Vikinglerin Sonu

Tüm programa katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Tarihi: 9 - 12 - 15 Ekim 2020

Eğitim Yeri: Zoom Üzerinden Online

Eğitim Ücreti: 300 TL

Eğitim Süresi: Toplam 6 Saat

Eğitmen: Doç. Dr. Selahattin Özkan

Akademik çalışmalarını Dinler Tarihi ve Ortaçağ alanlarında sürdüren Doç. Dr. Selahattin Özkan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yaptıktan sonra yine aynı üniversitede “Ortaçağ’da İki Dini Fetih: İskandinavya’nın Hristiyanlaşması, Hindistan’ın Müslümanlaşması” başlıklı teziyle Doktorasını tamamlamıştır. Şu ana kadar Viking mitolojisi ve tarihine dair üç ana kaynağı dilimize çevirmiş ve iki özgün eseri yayınlanmıştır. 

Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Daş’ın yürüttüğü TUBİTAK projesinde bursiyer olarak çalışan Selahattin Özkan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin finansman desteğiyle Edinburgh, Orkney ve Stockholm’de Viking izlerini araştırdı. Doktorasını tamamladıktan sonra Milli Savunma Üniversitesi’nde bir yıl boyunca öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2018-2019 öğretim yılında Aksaray Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak atanmıştır. 2020’nda ise kurumsal tarihçiliği bırakıp kuramsal tarihçiliğe geçerek Tarih Atölyesi’ni kurmuştur. Ders101’de, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde ve İskoçya’nın University of Highlands and Islands’ta seminerler gerçekleştirmiştir.

Ulusal ve uluslararası birçok sempozyuma katılan Selahattin Özkan’ın dilimize Latince’den çevirdiği “Barbarlıktan Medeniyete Vikingler” ve İskandinav dillerinin atası Norse dilinden çevirdiği “Viking Mitolojisi” ve “Tanrılardan Krallara Vikingler” başlıklı kitapları Yeditepe Yayınları tarafından basılmıştır. Selahattin Özkan’ın yine aynı yayınevi tarafından basılan “İki Din İki Fetih”, “Kuzeyin Kuzgunları Vikingler” ve “Mitoloji ve Cinsiyet” başlıklı özgün eserleri de bulunmaktadır. Tarihi geniş kitlelere ulaştırmak için 2012 yılında www.gunceltarih.org sitesini kuran Selahattin Özkan, kendisi gibi genç akademisyenler ile birlikte çeşitli tarih makaleleri yayınlamaktadır. 

Eğitmenin çalışmalarına https://deu.academia.edu/SelahattinÖzkan adresinden bakabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder